Klövern AB (publ): Klövern avser att upprätta ett säkerställt MTN-program

2017-09-05

Klövern AB (publ) avser att upprätta ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, säkerställt med en pool av tillgångar. Avsikten är att de säkerheter som ska ingå i poolen, med fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning, ska karaktäriseras av attraktiva regioner, främst Stockholms-, Göteborgs-, Malmö- och Uppsalaregionerna samt belåningsgrader som inte överstiger 55 procent vid emissionsdagen. Upprättandet av programmet förväntas ske under hösten 2017.

”MTN-programmet är ett naturligt steg i Klöverns arbete med att bredda kapitalförsörjningen samt att få tillgång till en större investerarbas genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i kapitalmarknaden. Det säkerställda MTN-programmet blir ett komplement till säkerställd bankfinansiering och ska således utformas för att kunna attrahera investerare i en s.k. investment grade-miljö”, säger Jens Andersson, Finanschef på Klövern.

Nordea Bank och Swedbank har utsetts till emissionsinstitut och arrangörer av MTN-programmet och Danske Bank kommer att deltaga som emissionsinstitut. MAQS är juridisk rådgivare till Klövern och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till arrangörerna i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.