Klövern AB (publ): Antal aktier i Klövern den 31 augusti 2018

2018-08-31

Efter att 728 748 stamaktier av serie A under augusti månad omvandlats till stamaktier av serie B uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 31 augusti 2018 till 932 437 980, varav 73 660 263 stamaktier av serie A, 842 333 717 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie, berättigar till en tiondels (1/10) röst. Totalt antal röster i bolaget efter omvandlingen uppgår till 159 538 034,7.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 12:00 CEST.