Klövern AB: Gustaf Hermelin lånar ut aktier

2003-08-29

Som ett led i Klöverns fastighetsförvärv från Akelius Kontor AB, har Gustaf Hermelin, VD i Klövern AB, idag lånat ut 453 850 st Klövern B-aktier till Akelius kontor AB. Aktierna kommer att återlämnas till Gustaf Hermelin i samband med slutförandet av Klöverns förvärv från Akelius Kontor AB i oktober 2003.
 
 
 
 
Nyköping 29 augusti 2003
 
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD,
tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se

Anders Lundquist, Ekonomidirektör,
tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se