Kalendarium 2004

2004-01-28

För Klövern AB gäller följande tidpunkter för rapporter och bolagsstämma under 2004:
 
Bokslutskommuniké 2003                                            
Torsdag 12 februari
Årsredovisning 2003                                                     
Mars
Ordinarie bolagsstämma 2004 i Nyköping                   
Onsdag 21 april
Delårsrapport januari-mars 2004                                  
Onsdag 5 maj
Delårsrapport januari-juni 2004                                     
Fredag 20 augusti
Delårsrapport januari-september 2004                         
Onsdag 3 november
 
 
Nyköping 28 januari 2004
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se