Jörg Berens lämnar över ledningen för Adcore Tyskland till Holger Lüke

2001-05-11

– Holger Lüke kommer att fortsätta att utveckla Adcores starka position inom digital affärsutveckling, säger Jörg Berens, som rekryterade Holger Lüke till Adcore i början av året. Holger har lång erfarenhet som konsult och ledare på stora IT-konsultföretag, och är därför ett utmärkt val när det gäller att säkerställa fortsatt tillväxt i Tyskland samt för att komplettera de tjänster som vi erbjuder på marknaden.

Jörg Berens kommer även i fortsättningen att bidra till utvecklingen av Adcore i en roll som extern konsult. Som grundare av berens/partner AG, bolaget som genom ett samgående med Information Highway och Connecta bildade Adcore AB i juni 2000, kommer Berens även fortsättningsvis att kvarstå som den enskilt störste aktieägaren i Adcore, via bolaget berens/partner technology capital AG.

Düsseldorf, Tyskland, den 11 maj 2001, Adcore AB (publ)