Jan Maelum ny operativ chef i Adcore

2000-11-10

Operativ chef (COO) i Adcore-koncernen blir Jan Maelum. Jan var med och byggde upp Connecta och har sedan bildandet av Adcore varit VD i koncernens största bolag Adcore Stockholm. Han är civilekonom och född 1960. Innan han kom till Connecta 1995, arbetade han bl a på Arthur Andersen och som marknadschef på Datorisering. Han var vVD på Connecta innan han blev VD för Adcore Stockholm. Göran Wågström kommer därmed frigöra mer tid åt företagets internationalisering och långsiktiga utveckling.

Ansvarig för Adcore Sweden blir Sten Wranne. Sten är idag ansvarig för Adcore Stockholms största affärsområde; han är civilingenjör och 39 år gammal. Han har en lång bakgrund inom Andersen Consulting innan han kom till Connecta som strategikonsult 1995.

För att förstärka det internationella samarbetet ytterligare blir Ulf G. Pettersson, idag VD Adcore Sverige, ansvarig för att utveckla respektive samordna Adcores operationer i Belgien och Frankrike, respektive i Schweiz och Holland. Han kommer bygga vidare på den grund vi redan har i dessa länder och komplettera den existerande strategikonsultverksamheten där. Ulf är fil kand i systemanalys och född 1960. Han har tidigare varit chef för Information Highway Sweden och för OM Technologys USA-etablering, och före det på Enator. Stefanie Lion fortsätter som VD i Adcore Holland och Gian-Franco Salvato som idag är VD för nyförvärvade Aseantic kommer bli VD för Adcore Schweiz.

Operativ chef i Tyskland (COO Adcore Germany) blir Ulf Pettersson, idag affärsområdeschef inom Adcore Stockholm. Ulf flyttar till Tyskland och koncernen drar nytta av hans svenska erfarenheter där, samtidigt som vi förstärker det internationella utbytet. Ulf är civilekononom och född 1965. Han har arbetet på Siemens Nixdorf och Xerox innan han kom till Adcore 1998. Jörg Berens fortsätter som VD i Tyskland med ansvar för tillväxt och utveckling.

Ansvarig för företagets strategiska utveckling (S.V.P. Strategic Development) blir Petter Lundgren, idag VD för ett av Adcores dotterbolag. Petter är civilingenjör och född 1966. Han arbetade i sju år på Andersen Consulting, innan han 1997 kom till Connecta.