IR-chef utnämnd på Information Highway/Connecta

2000-05-11

Närmast kommer Frans Benson från en liknande befattning på Assi Domän där han under de senaste åren har byggt upp en IR-funktion.