Information till blivande aktieägare i Adcore Consulting AB under namnändring till Connecta AB (publ)

2002-07-02

Handelsstarten i interimsbevis i Connecta som var planerad till omkring den 2 juli 2002 kommer att starta den 11 juli 2002.
 
 
Stockholm den 2 juli 2002, Adcore AB (publ)