Information Highway förvärvar danska Implement A/S

2000-03-14

Implement startades 1996 och omsätter cirka 45 miljoner danska kronor på årsbasis, med ett förväntat resultat på 7 miljoner danska kronor för 1999/2000 (brutet räkenskapsår). Företaget har specialiserat sig på förändringsprocesser och erbjuder strategisk rådgivning inom kompetensområden som projektledning, förändringsledning (change management), logistik och CRM (Customer Relation Management).

– Implement besitter väldigt hög kompetens och har ett metodiskt fokus. Nyckelpersonerna har publicerat flera böcker och artiklar inom logistik och projektledning. Företaget kommer att bli ett mycket värdefullt tillskott i våra projekt och för våra kunder, säger Martin Hauge, styrelseordförande för Information Highway i Danmark.

– Kundbasen och de affärs- och verksamhetskritiska system som Information Highway levererar, passar mycket bra ihop med den kompetensprofil som vi har. Information Highway kommer att ge oss tillgång till projekt och kunder som möjliggör fortsatt stark tillväxt inom nya branscher och marknadssegment. Samtidigt kommer förstås Information Highways kunder att få stor nytta av vår långa erfarenhet inom management och strategisk rådgivning, säger Jens Vasehus och Niels Ahrengot, båda partner på Implement A/S.

Information Highway förvärvade i slutet av 1999 det danska Internetföretaget ELK:s rörelse, med 27 anställda. Totalt har Information Highway i Köpenhamn idag ca 40 anställda. Information Highway finns även etablerade i Malmö med 30 personer och i Helsingborg med drygt 40 personer. Sammanlagt har Information Highway i och med förvärvet av Implement AS nu över 80 medarbetare i Danmark och därmed drygt 150 i Öresundsregionen, inklusive verksamheterna i Malmö och Helsingborg.

Information Highway/Connecta största internetkonsulten i Danmark och Öresund

Connecta AB och Information Highway AB planerar ett samgående. Därmed skapas ett av Europas största Internet-konsultföretag med 1200 anställda. Connecta offentliggjorde idag att slutligt förvärvsavtal tecknats med Albatros Network A/S med 60 medarbetare i Århus och Köpenhamn. Sammanlagt får Information Highway/Connecta i och med detta över 210 medarbetare i Öresundsregionen (Malmö-Helsingborg-Köpenhamn-Århus), varav drygt 140 anställda i Danmark. Detta gör Information Highway/Connecta till det största internetkonsultföretaget i såväl Danmark som Öresundsregionen.

– Vi fortsätter att växa i internationellt och följer vår strategi att bli det ledande internetföretaget i varje land där vi finns etablerade. Implement tillför mycket kompetenta medarbetare, viktiga kunder och ger oss större muskler i Danmark, säger Göran Wågström, koncernchef för Information Highway.

– Tillsammans med Connecta är vi nu utan tvekan den ledande aktören inom Internet i såväl Danmark som i Öresundsregionen. Vi ser en enorm tillväxtpotential i detta och har nu leveranskraft och kapacitet att genomföra omfattande och affärskritiska systemlösningar för våra kunder på bägge sidor av sundet, fortsätter Göran Wågström.

Köpeskillingen kommer att erläggs i form av kontanter samt 70 procent nyemitterade aktier i Information Highway efter sedvanlig förvärvsgranskning (Due Dilligence). Slutligt avtal beräknas tecknas inom två veckor.