Information Highway blir strategisk partner för norska Dagens Næringsliv

2000-02-28

Som första uppdrag ska Information Highway ta fram en helt ny version av Dagens Næringslivs webbtjänst, www.dn.no. Tjänsten kommer att innehålla en rad intressanta verktyg för användarna. Den ska bland annat ge tillgång till elva års elektroniska arkiv av text och bilder, vilket innebär att lösningen till stor del kommer att baseras på neural nätverksteknologi, en teknik för mönstermatchning som möjliggör avancerad informationssökning. Personifiering kommer också vara en viktig del av tjänsten.

I anslutning till detta uppdrag ska Information Highway säkra driften av informationsflödet och utveckla internetlösningar för andra delar av koncernen. Norges Handels og Sjøfartstidende ger även ut publikationer inom olja, gas och sjöfart samt har en nyhetsbyrå för finansiella nyheter.

Information Highway vann avtalet genom att i hård konkurrens med bland annat Icon Medialab utföra en förstudie som bestod i att analysera behoven i hela koncernen.

Dagens Næringsliv har över 300.000 läsare dagligen och är den största finans-tidningen i Norge.