Information angående Klöverns aktier i Tribona

2015-10-16

Med anledning av Corems offentliga uppköpserbjudande avseende Tribona vill Klövern informera marknaden om att Klövern har kontaktats av en oberoende tredje part som visat intresse för att förvärva Klöverns aktier i Tribona på villkor som kan vara mer fördelaktiga för Klöverns aktieägare än Corems erbjudande. Klöverns styrelse för preliminära diskussioner med denna tredje part, men inga beslut är fattade och det är för tidigt att säga om diskussionerna kommer att leda till en transaktion. Klövern kommer att informera marknaden så snart ett eventuellt beslut fattas, alternativt om det står klart att diskussionerna avbryts.

Klövern AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Svensson, Styrelseordförande, 073-988 70 11
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 30 juni 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015.