Högre uthyrningsgrad i Klövern

2005-11-02

Klövern har under året förvärvat flera fastigheter med stora vakanser i syfte att utveckla dessa och höja uthyrningsgraden. Under året har också noterats en par stora avflyttningar, vilket haft en negativ effekt på vakansläget. Trots det stiger nu uthyrningsgraden. Klöverns VD menar att det till stor del beror på den extrasatsning på uthyrning som inleddes i början av året. Målsättningen är att vakansen i jämförbart bestånd ska halveras inom tre år.
 
”Det är mycket glädjande att se att satsningen ger effekt. Jag har goda förhoppningar om att utvecklingen under tredje kvartalet ska vara ett trendbrott och ingen engångseffekt”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin och tillägger att även antalet lokalförfrågningar har ökat.
 
Bland större inflyttningar under tredje kvartalet noteras utbildningsföretaget FourFront i Karlstad samt gymnasieskolan John Bauer i Linköping. De nya hyresgästerna gör att nischen utbildningslokaler blir en ännu större del i Klöverns fastighetsbestånd.  
 
Nyköping, 2 november 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se