Handel stoppad med aktier i Information Highway AB samt Connecta AB

2000-03-20

Inbjudan till presskonferens tisdagen den 21 mars 2000, klockan 10.00 i Industrihuset, sal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.

Presskonferensen kan även följas live på internet via webcasting. Adress meddelas senare.