Handel stoppad med aktier i Connecta och Information Highway – presskonferens torsdag 24/2 kl. 10.00

2000-02-23

Ytterligare information lämnas vid en presskonferens torsdagen den 24 februari 2000, klockan 10.00 på IVAs konferenscenter (Ingenjörsvetenskapsakademin), Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm (http://www.iva.se/konferens.html).

Presskonferensen kan även följas via webcasting. Adress meddelas senare.

Stockholm den 23 februari 2000

Connecta AB (publ)

Information Highway AB (publ)