Fortsatt stark resultatutveckling i Klövern

2005-02-09

”Det är mycket glädjande att kunna leverera en kraftig ökning av årets resultat och resultat per aktie”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin och tillägger att det finns mer att ge. ”Klöverns vakanser utgör vår största resultatpotential och vi kommer att satsa hårt på uthyrningsarbetet under 2005.”
 
Klöverns styrelse föreslår bolagsstämman att utdelningen höjs till 0,75 kronor per aktie (0,50), vilket utgör drygt 50 procent av resultat efter finansiella poster.
 
I och med förvärvet av fastigheter i framför allt Linköping som tillträds den 1 mars står det klart att Klöverns kraftiga expansion kommer att fortsätta även 2005. Efter tillträdet har Klövern fastigheter till ett värde av närmare fem miljarder kronor.
 
Nyköping 9 februari 2005
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
*Beräknat på genomsnittligt antal aktier under året.
 
  
 
Bilaga: Bokslutskommuniké 2004