Försäljning av aktier i Information Highway – Flaggningsmeddelande

2000-05-26

Ett antal institutionella placerare i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Italien, Finland och Danmark har den 25 maj köpt sammanlagt 4,7 miljoner aktier i Information Highway.

Det är glädjande att ett antal internationella och svenska placerare visar förtroende vår framtida utveckling och att det därigenom blev möjligt att placera en förhållandevis stor aktiepost i marknaden konstaterar Göran Wågström, VD och Koncernchef i Information Highway/Connecta.

Säljare är ett 30-tal medarbetare i Connecta. Försäljningen utgör en mindre del av respektive persons innehav i bolaget och är främst relaterad till innehav av optioner och konvertibler i Connecta.

Försäljningen har gjorts för att finansiera de reavinstskatter, som blir aktuella med anledning av Connectas samgående med Information Highway.

Samgåendet mellan Connecta och Information Highway ägde rum genom att det senare bolaget förvärvade mer än 90% aktier och röster i Connecta. Utöver aktier förvärvades också optioner och konvertibler från bl a de nu aktuella personerna mot likvid i nyemitterade Information Highway-aktier. Byte av optioner och konvertibler i Connecta till aktier i Information Highway utlöser reavinstbeskattning till skillnad från byte av aktier mot aktier.

Genom denna transaktion minskar Christer Jacobsson med närstående sin ägar- och röstandel i Information Highway från 12,1% till 11,6%.

Stockholm den 26 maj 2000

Connecta AB (publ)

Information Highway (publ)