Försäljning av aktier i Adcore

2000-11-01

Aktiebolaget Gladiolus* har sålt drygt 40 procent av sitt aktieinnehav i Adcore, motsvarande två procent av Adcores aktiekapital.

Gladiolus bildades av 27 medarbetare inom Connecta före dess börsintroduktion och före Connectas fusion med Information Highway. Försäljningen av Gladiolus innehav har varit planerad länge, eftersom några av delägarna har lämnat Connecta sedan dess. Gladiolus har varit föremål för lock-up efter Connectas börsintroduktion i september 1999. Därför kunde försäljningen genomföras nu. Därmed har Handelsbanken mäklat 3 miljoner Adcore-aktier á 41 kr.

De flesta av de 27 arbetar idag inom Adcore-koncernen och kommer att vara kvar i bolaget. De flesta har dessutom individuella innehav. Tre av dem – Jan Maelum, Fredrik Palmgren och Johan Wieslander – är och kommer förbli ledande befattningshavare i Adcore. Fredrik Palmgren är chef för Adcore Strategy Global och Johan Wieslander ansvarar för Adcores internationella expansion. Jan Maelum är chef för Adcore Stockholm. Gladiolus ägde före försäljningen 7.000.077 Adcore-aktier, vilket motsvarade 4,9 procent.

– ’Adcore är inget litet företag längre. Nu bygger vi ett stort europeiskt konsultföretag inom digital affärsutveckling. Då förändras också rollerna som ägare och chefer. Framgångsrika entreprenörer måste ha rätt att förr eller senare också sälja en del av sina aktier och följa med sitt företag in i en ny fas’, säger Ulf Kristersson, kommunikationsdirektör i Adcore.

* Gladiolus grundades 1997 som ett konsortium för medarbetare inom dåvarande Connecta och är ett ägarkollektiv med 27 personer. Ägarna vill bryta upp kollektivet så att enskilda ägare själva ska kunna förfoga över sitt innehav. Därmed måste innehavet säljas. Jan Maelum står formellt registrerad som ägare för Gladiolus hela innehav, men är alltså en av 27, och ägde c:a 20 procent.

Stockholm 2000-11-01

Adcore AB (publ)