Försäkringsbolaget SPP tecknar ramavtal med Adcore

2000-08-25

För att kunna ta en framskjuten position som leverantör av verksamhetsstödjande system till SPP-koncernen behöver SPP IT komplettera och förstärka sina verksamhet med inköp av IT/Internet-konsulttjänster för större eller mindre åtaganden i projekt eller uppdrag.

SPP IT avser med detta att hålla en bättre ordning på inköpet av externa konsulttjänster. SPP-koncernens kunder ska på ett enklare sätt kunna beställa IT/Internet-tjänster som levereras från SPP IT med hjälp av interna och externa resurser till samma prisbild. Ambitionen är också att SPP IT ytterligare ska höja den totala kvaliteten och lönsamheten på sina åtaganden gentemot affärsverksamheten.

– I vårt samarbete med Adcore ser vi stora möjligheter att få en partner som kan hjälpa oss med att utveckla vårt processtänkande över internet. Vi ser också Adcore som en partner som kan hjälpa oss med att knyta samman bakomliggande bassystem med internetbaserade användargränssnitt, säger Jan Dahlin CIO på SPP Koncernstab IT.

Ramavtalet gäller för år 2000 med automatisk förlängning ett år i taget.

SPP-koncernen består av tre verksamhetsdrivande delar: SPP ITP, SPP Liv och SPP Kapitalförvaltning samt de två verksamhetsstödjande delarna SPP Koncernstöd och SPP IT. SPP IT etablerades 1 januari 1999. Kunderna är bolag, divisioner och staber inom SPP-koncernen samt samarbetspartners till SPP. SPP IT utvecklar, förvaltar och levererar tjänster och produkter under marknadsmässiga former.

Stockholm den 25 augusti 2000

Adcore AB (publ)