Förändringar i Adcores operativa ledning

2001-05-16

Adcore förstärker ledningsresurserna inom konsultområdena Business, Interactive och Technology (BIT). För att både stärka bolagets förutsättningar att genomföra Europa strategin och samtidigt fokusera på hemmamarknaden kommer det operativa ansvaret för verksamheten inom BIT att delas upp i en svensk del och en del som omfattar all verksamhet utanför Sverige. Förändringen berör inte Adcores strategikonsultdel.

Martin Hauge, för närvarande ansvarig för Adcore Danmark, tillsätts som chef för all verksamhet utanför Sverige. Sten Wranne, VD för Adcore Sweden AB, fortsätter i sin nuvarande roll. Sten Wranne och Martin Hauge kommer i och med förändringen att ingå i Adcores koncernledning.

Jan Maelum, som tidigare ansvarade för bolagets BIT-verksamhet, kommer att övergå i en ny roll som förstärker koncernens svenska verksamhet. Jan Maelum lämnar samtidigt Adcores koncernledning.

”Under min korta tid som COO för BIT-verksamheten har jag saknat den operativa puls som finns lokalt i varje land. Jag känner att jag har kommit för långt ifrån våra kunder och samtidigt de dagliga beslut som driver vår konsultverksamhet, säger Jan Maelum.

I sin nya roll kommer Jan Maelum att stötta sverigeledningen med bland annat försäljning och ledarskapsfrågor.