Extra bolagsstämma beslutade om split 10:1

2000-01-19

– En split gör vår aktie än mer attraktiv, speciellt för småsparare som nu får lättare att köpa större pos-ter. De beslut som har fattats vid de två extra bolagsstämmor som avhållits i januari, möjliggör ökad handel med vår aktie och fortsatt expansion och tillväxt, säger Information Highways koncernchef Göran Wågström.

Aktieägarna i Information Highway AB (publ) beslutade vid extra bolagsstämma den 10 januari att genomföra en företrädesrättsemission av högst 1.063.385 nya aktier i bolaget, före föreslagen split 10:1. Emissionskursen fastställdes till 650 kronor vilket efter genomförd split motsvarar 65 kronor.

Den 10 januari bemyndigade stämman även styrelsen att emittera ytterligare högst 3.000.000 aktier, före split, i samband med genomförande av ytterligare förvärv av företag och rörelser.

Bokslutskommuniké kommer att presenteras den 26 januari.