Delårsrapport januari-september 2009

2009-10-22

VD:s kommentar
 
Stabil verksamhet med positiva signaler
”Sverige och världen har nu upplevt ett års finanskris. Läget har dock gradvis förbättrats, framför allt efter sommaren. Klöverns löpande verksamhet står på en stabil grund med ett förvaltningsresultat och kassaflöde som är bättre än någonsin. Under våren lämnade delar av SonyEricsson Kista och vi tappade en procentenhet i ekonomisk uthyrningsgrad. Under inledningen av hösten har vi noterat en påtaglig ökning i efterfrågan på våra orter. Hyresnivåerna är alltjämt stabila och vi ser positivt på framtiden.

Ericsson har fattat beslut om att koncentrera sin verksamhet till Kista, vilket är bra för området i allmänhet och för oss som fastighetsägare i synnerhet. Detta beslut, i kombination med den färdigställda Kistamässan och första spadtaget för hotellet Victoria Tower, befäster Kistas position som ett av Europas ledande ICT-områden”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 22 oktober 2009

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.