Delårsrapport januari – september 2008

2008-10-23

VD:s kommentar
 
Finansiell turbulens, men hög fart i verksamheten!
”Under september och oktober har vi sett en dramatisk turbulens på finansmarknaden. Självklart påverkar detta även Klövern och i det korta perspektivet har en del av den värdeuppgång som vi hade under förra året raderats ut. Våra finansiella kostnader har ökat och likviditetsbristen i marknaden kring kvartalsskiftet gjorde att vår genomsnittliga upplåningsränta tog ett tillfälligt och extra steg uppåt. I dessa tider är det glädjande att konstatera att vi det gångna kvartalet hade vår bästa nettoinflyttning någonsin. Extra positivt är att avflyttningen ligger på en mycket låg nivå. Med låg omsättning av hyresgäster har vi möjlighet att hålla en hög uthyrningsgrad och begränsa investeringarna för hyresgästanpassningar. Vi har således god fart in i den allmänt förväntade lågkonjunkturen. Med en kompetent och lokalt förankrad organisation kan vi fortsätta det goda uthyrningsarbetet och samtidigt ha bra koll på kostnaderna. Det är lika många företag som behöver se över sitt lokalbehov i dåliga tider som i goda”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 23 oktober 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,3 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se