Delårsrapport Januari – September 2007

2007-10-23

VD:s kommentar
 
Stark resultatutveckling
”Vi kan presentera ett starkt resultat för årets första nio månader, inte minst för tredje kvartalet. Uthyrningsgraden har ökat med en procentenhet för fjärde kvartalet i rad till 87 procent. Detta är ett gott betyg till den egna organisationen och visar att det går bra för våra kunder”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Värdeuppgången i fastighetsbeståndet är en effekt av nyuthyrning och stigande fastighetspriser. Som ett resultat av ett förbättrat marknadsläge med minskande vakanser och stigande hyresnivåer ökar fastighetsvärdet, framförallt i Kista.
 
Förvärvet av 43 fastigheter i Karlstad och Västerås stärker organisationen och marknadspositionen på dessa orter och efter försäljningen av nio fastigheter, med frånträde under fjärde kvartalet, kommer 99 procent av fastighetsbeståndet att vara koncentrerat till Klöverns tio prioriterade marknader.
 
”På dessa orter får vi nu större möjligheter att, med närhet och engagemang, möta kundernas behov av lokaler och tjänster”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 934 mkr (427). Förbättringen beror framförallt på högre orealiserade värdeförändringar och ett betydligt större fastighetsinnehav. I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 126 mkr (24) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 735 mkr (179).
Finansnettot var -162 mkr (-97), varav värdeförändringar avseende finansiella instrument och värdepapper utgjorde 55 mkr (19).
 
Nyköping, 23 oktober 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se