Delårsrapport januari-mars 2009

2009-04-23

VD:s kommentar

Starkt förvaltningsresultat
”Förvaltningsresultatet visar att Klöverns kärnverksamhet går fortsatt bra. Trots sämre tider har förvaltningsresultatet, som inkluderar den löpande fastighetsverksamheten men exkluderar värdeförändringar och skatteeffekter, ökat med hela 37 procent. Förbättringen av resultatet beror på högre hyresintäkter och lägre räntekostnader. Den försämrade konjunkturen börjar dock skönjas även hos Klövern. Vår lokalt förankrade organisation kommer nu till sin rätt genom att aktivt kunna möta kundernas ändrade behov.

Den låga korträntan gör det attraktivt att ligga med stor andel rörliga lån. Vi har ändå valt att i möjligaste mån säkra våra långsiktiga räntekostnader och jämna ut kassaflödet över tiden. Mer än hälften av våra lån har genom swapavtal säkrade basräntor och resterande del av låneportföljen är säkrad med räntetak”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 23 april 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se