DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008

2008-04-24

 
 
VD:s kommentar
 
Stark nettoinflyttning!  
”Den goda nettoinflyttning som bolaget hade under 2007, har fortsatt även under 2008. Det positiva inflyttningsnettot på 13 mkr är en effekt av ett långsiktigt arbete, där vår lokala närvaro och goda kundrelation är avgörande.
 
Engångseffekter om drygt 30 mkr, samt positiva värdeförändringar om knappt 300 mkr, under första kvartalet förra året har inte haft sin motsvarighet i år och förklarar därmed skillnaden i resultatet mellan åren.
 
Vi ser alltjämt ett stort antal förfrågningar, även om vi skönjer en viss avmattning hos ett par av våra enheter. Vi noterar stigande hyresnivåer och kan samtidigt konstatera att aktuella hyresnivåer fortfarande är låga i förhållande till hyresnivåer för nyproducerade lokaler”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 24 april 2008
 
Klövern AB (publ)


 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, 
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2008 uppgick fastigheternas värde till 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet var 1 291 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se