Delårsrapport januari-juni 2010

2010-07-08

·         Intäkterna uppgick till 604 mkr (631)

 

·         Förvaltningsresultatet uppgick till 209 mkr (252), motsvarande 1,30 kr per aktie (1,57)

 

·         Periodens resultat ökade till 144 mkr (111), motsvarande 0,90 kr per aktie (0,69)

 

·         Eget kapital uppgick till 4 055 mkr (4 112), motsvarande 25,2 kr per aktie (25,6)

 

·         Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 116 mkr (-189).VD:s kommentar

 

Positiv nettoinflyttning och stigande fastighetsvärden

”Årets andra kvartal har få likheter med det första. Positiv nettoinflyttning har ersatt första kvartalets nettoutflyttning. Trenden har vänt och uthyrningsgraden ökar igen. Värme har ersatt vinterns kyla, vilket inneburit lägre driftkostnader. Tillsammans bidrar alla positiva faktorer till att Klövern uppvisar ett klart bättre resultat under andra kvartalet. Hela periodens resultat är dock fortfarande klart påverkat av vinterns höga kostnader.

 

Under perioden april-juni hade Klövern en nettoinflyttning på 8 mkr. Nyinflyttade hyresgästers sammanlagda årshyra uppgick till 21 mkr och avflyttade hyresgäster hade motsvarande på 13 mkr, vilket visar på en ovanligt låg utflyttningsnivå. Som en jämförelse kan nämnas att avflyttningen under första kvartalet var tre gånger så stor. Första halvåret har kännetecknats av inflyttning av många nya små och medelstora hyresgäster, snarare än få stora. Hela 268 nya hyresgäster fick sina nycklar under perioden. Det är också glädjande att kunna meddela att uthyrningsgraden steg med en procentenhet, till 89 procent, under kvartalet.

 

Antalet transaktioner på fastighetsmarknaden ökar och finansieringsläget har förbättrats. Klövern har refinansierat i stort sett samtliga lån med slutdag under 2010 och finansierat ny- och ombyggnationen på 660 mkr för Ericssons räkning i Kista. Avkastningskraven för bra fastigheter sjunker på samtliga orter, vilket tillsammans med nyuthyrningar, inneburit att Klöverns fastighetsvärden återigen stiger. Uppgången är en procent hittills i år, varav i stort sett hela förändringen härrör från andra kvartalet. Fastighetsmarknaden har vaknat till liv igen”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 8 juli 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.