Delårsrapport januari-juni 2009

2009-07-09

VD:s kommentar
 
Stabil bas i föränderlig omvärld
”Klövern presenterar sitt bästa halvårsresultat någonsin och står på en stabil grund. Strukturerat arbete med att forma kundstocken, fastighetsbeståndet och finansportföljen gör att bolaget är väl rustat för tuffare tider.

Genom fokuserat arbete vid om- och nyförhandlingar har vi lyckats förlänga den genomsnittliga kontraktstiden till 3,1 år och kunderna utgör en bra mix av offentlig och privat verksamhet.

Via strategiska försäljningar och förvärv har fastighetsbeståndet, med inriktning mot kontor i bra kommunikationslägen och företagsparker, koncentrerats till tio starka städer. Hyresnivåerna är oförändrade under första halvåret, men gamla hyresavtal omförhandlas fortfarande till högre hyresnivåer än tidigare.

Slutligen har vi valt att räntesäkra hela låneportföljen genom swapavtal och räntetak, vilket tryggar kassaflödet vid en kommande ränteuppgång”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping 9 juli 2009

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.