Corem Kelly noterar att moderbolaget Corem har gjort ett tillbakadragande av återköpserbjudandet av Corem Kellys utestående 2019/2023-obligationer

2022-09-27

Corem Kelly AB (publ):s (tidigare Klövern AB (publ)) (”Corem Kelly”) moderbolag Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har beslutat att inte genomföra utestående återköpserbjudande som annonserades den 22 september 2022 (”Föregående Pressmeddelande”) på grund av rådande marknadsförhållande. Corem kommer inte genomföra den föreslagna nya emissionen av gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer. Bolaget kommer fortsatt att bevaka marknaden och ser fram emot att återuppta kontakten med svenska investerare i framtiden. Följaktligen avslutas erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i Återköpsdokumentet som det hänvisas till i Föregående Pressmeddelande.

Corem Kelly AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 54, anna-karin.hag@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 10:00 CEST.

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

 Attachments

Senast ändrad: 2022-09-27