Corem Kelly AB:s (publ) separata kreditbetyg hos Scope avslutas

2023-12-22

Kreditbetyget från Scope för Corem Kelly AB (publ) (tidigare Klövern AB (publ)) (“Corem Kelly”) har idag avslutats. Moderbolaget Corem Property Group AB (publ) (”Corem”), där Corem Kelly ingår, har fortsatt kreditbetyg hos Scope.

Corem Kelly noterar samtidigt att Corem idag har erhållit en uppdaterad kreditbedömning från Scope Ratings GmbH (”Scope”). Uppdateringen bekräftar kreditbetyget BBB-/negativa utsikter.

Corem Kelly AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vVD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2023-12-22