Corem Kelly AB (publ) återbetalar utestående obligationer om 850 mkr vid förfall

2023-09-04

Corem Kelly AB (publ) (tidigare Klövern AB (publ)) (“Corem Kelly”) återbetalar idag, vid förfall, utestående obligationer under Corem Kellys obligationslån med ISIN SE0013104452 (unsecured MTN 203 2021/2023) (”Obligationslånet”), vars totala kvarstående belopp uppgår till 850 mkr, varav Corem Kelly sedan tidigare återköpt obligationer till ett belopp om 111 mkr.

Corem Kelly kommer inte att refinansiera Obligationslånet.

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.

 

Denna information har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde

 Attachments

Senast ändrad: 2023-09-04