Christer Jacobsson ökar och omdisponerar sitt aktieinnehav i Adcore

2000-11-10

Christer Jacobsson, styrelseordförande i Adcore AB, har förvärvat ytterligare 50.000 aktier i bolaget.

Vidare har Christer Jacobsson avyttrat 4 262 928 Adcore-aktier till ett av honom kontrollerat bolag. Christer Jacobsson ökar därmed sitt innehav i Adcore till 8 936 568 aktier, inklusive indirekta innehav. Detta motsvarar 6,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Stockholm 200

Adcore AB (publ)