Capanova Rekrytering går till i2i Venture

2000-12-19

Adcore renodlar sin verksamhet och säljer samtliga aktier i Capanova Rekrytering AB till i2i Venture AB. Capanova Rekrytering bedriver kvalificerad rekryteringsverksamhet inom IT-sektorn. Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor och har ett 15-tal medarbetare.

– Capanova har under åren utvecklat en stark ställning på rekryteringsmarknaden i Sverige. Eftersom rekrytering inte tillhör Adcores kärnkompetens kan vi med denna lösning skapa betydligt bättre förutsättningar för Capanova att utveckla hela sin potential. Capanova har nu alla möjligheter att bli en av ledarna i rekryterings- och bemanningsbranschen, säger Adcores VD Göran Wågström.

– Som ägare av 37,5 procent av i2i:s mindre investeringsfond kan Adcores aktieägare dra fortsatt nytta av framtida värdetillväxt i Capanova, nu när i2i satsar hårdare på rekryteringsverksamheten, fortsätter Göran Wågström.

– Capanova Rekrytering är ett lönsamt bolag med ett starkt varumärke som arbetar i en bransch med god tillväxt. Vi kommer att fortsätta utveckla bolaget, säger Ole Oftedal, VD i2i Venture.

För beslutet att sälja Capanova Rekrytering krävs bolagsstämmobeslut i Adcore. Extra bolagsstämma kommer äga rum den 25 januari. Aktierna i Capanova skall tillträdas den 31 januari 2001. Bolaget säljs av Adcore för 24 miljoner kronor. Adcore gör därmed en realisationsvinst om 21 miljoner kronor för innevarande år.

i2i Venture är ett managementföretag som dels i en mindre fond finansierar uppstartsföretag, dels förvaltar en större fond för mer traditionella riskkapitalprojekt. i2i Venture startades i juni 2000 av Adcore, Skandia Investment och Ole Oftedal.

Stockholm den 19 december 2000 Adcore AB (publ)