Borås Stad öppnar Second Hand-butik

2006-11-07

”Det är mycket glädjande att Borås Stad valt Klövern som hyresvärd”, säger Klöverns enhetschef i Borås Morgan Larsson. ”Vi är stolta över att kunna bidra till Borås-invånares utveckling genom att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler.”
 
Välkomna på Öppet Hus tisdagen den 7 november 10.30-14.00 hos GeTing, Åsboholmsgatan 16 i Borås.
 
Ordförande i Socialnämnden, Falco Gyldenpfennig, samt Klöverns informationschef Britt-Marie Einar och Klöverns enhetschef i Borås Morgan Larsson håller ett kort anförande och klipper därefter invigningsbandet till affären.
 
Klövern bjuder på enklare förtäring.
 
Borås, 7 november 2006
 
Klövern AB (publ)                 Borås Stad
 
För ytterligare information kontakta:
Lennart Gustavsson, Sociala Blocket Borås Stad, 033 – 35 33 98, lennart.gustavsson@boras.se  
Morgan Larsson, Enhetschef Klövern Borås 033-20 90 41, 070-310 24 98, morgan.larsson@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef Klövern, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
  
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar kommersiella fastigheter i större svenska städer. Per den 30 september 2006 uppgår fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 740 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se