Beslut på Adcores extra bolagsstämma

2000-11-24

Extra bolagsstämma i Adcore AB beslutade idag om utgivande av skuldebrev med optionsrätter till aktietäckning. Beslutet följer vad som angivits i kallelse till stämman. Innebörden är att anställda i koncernen erbjuds att, på marknadsmässiga villkor, köpa täckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av erbjudandet skulle den maximala utspädningen öka från 9,1 till 9,5 procent (inklusive befintliga konvertibel- och optionsprogram). Beslutet var enhälligt.

Stockholm den 24 november 2000

Adcore AB (publ)