Avtal klart mellan Information Highway och danska Implement A/S

2000-03-27

Implement startades 1996 och omsätter cirka 45 miljoner danska kronor på årsbasis, med ett förväntat resultat på 7 miljoner danska kronor för 1999/2000 (brutet räkenskapsår). Företaget har specialiserat sig på förändringsprocesser och erbjuder strategisk rådgivning inom kompetensområden som projekt-ledning, förändringsledning (change management), logistik och CRM-lösningar.

– Implement besitter väldigt hög kompetens och har ett metodiskt fokus. Nyckelpersonerna har publicerat flera böcker och artiklar inom logistik och projektledning. Företaget kommer att bli ett mycket värdefullt tillskott i våra projekt och för våra kunder, säger Martin Hauge, styrelseordförande för Information Highway i Danmark.

– Information Highway kommer att ge oss tillgång till projekt och kunder som möjliggör fortsatt stark tillväxt. Samtidigt kommer förstås Information Highways kunder att få stor nytta av vår långa erfarenhet inom management och strategisk rådgivning, säger Jens Vasehus och Niels Ahrengot, båda partner på Implement A/S.

Information Highway och Connecta planerar ett samgående. Därmed skapas ett av Europas största Internet-konsultföretag med 1350 anställda, inklusive berens/partner i Tyskland. Connecta offentliggjorde nyligen att slutligt förvärvsavtal tecknats med Albatros Network A/S med 60 medarbetare i Århus och Köpenhamn. Sammanlagt får Information Highway/Connecta i och med detta cirka 230 medarbetare i Öresundsregionen, varav drygt 150 anställda i Danmark.