Avnotering av Klöverns A-aktie

2003-12-23

Mot bakgrund av beslut fattat på ordinarie bolagsstämma i Klövern AB 23 april 2003 att samtliga aktier i Klövern av serie A omgående skall omvandlas till aktier av serie B per 2 januari 2004, har Klövern lämnat in begäran till Stockholmsbörsen att avnotera Klöverns A-aktie från O-listan per 2 januari 2004.
Detta innebär att sista dag för handel med Klöverns A-aktie är den 30 december 2003.

De nya aktierna av serie B förväntas registreras hos PRV under vecka 3 och sedan kommer A-aktierna konverteras till B-aktier hos VPC. Först därefter kommer handel att kunna ske i de nya aktierna av serie B. Nytt antal aktier av serie B kommer därefter att uppgå till 67 408 322.
 
 
Nyköping 23 december 2003
 
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se