Antal aktier i Klövern den 31 augusti 2016

2016-08-31

Efter att 1 500 945 stamaktier av serie A under augusti månad omvandlats till stamaktier av serie B uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 31 augusti 2016 till 932 437 980, varav 78 360 480 stamaktier av serie A, 837 633 500 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie, berättigar till en tiondels (1/10) röst. Totalt antal utestående röster i bolaget efter omvandlingen uppgår till 163 768 230.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 11:00 CET.