Antal aktier i Klövern den 28 november 2014

2014-11-28

Efter att under november månad ha genomfört en nyemission av 12 500 000 preferensaktier uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 28 november 2014 till 199 432 360, varav 166 544 360 stamaktier av serie A och 32 888 000 preferensaktier. En stamaktie av serie A berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

För ytterligare detaljer se pressmeddelande publicerad 19 november 2014.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00. E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
28 november 2014.