Adcores riktade nyemission

2001-10-19

Den riktade nyemission som styrelsen för Adcore beslutade om den 3 oktober 2001 har nu genomförts och registrerats vid PRV. Genom emissionen, som skedde till kursen 40 öre per aktie, har Adcores egna kapital ökat med 169,5 MSEK1. Efter återbetalning och kvittning i emissionen av tidigare upptagna lån har Adcore tillförts 93 MSEK1 i kontanta medel. De huvudsakliga investerarna i emissionen är, som tidigare angivits, IT Provider, Skandia, Tredje AP-fonden, Länsförsäkringar och Tanglin Fond samt ett konsortium företrätt av Christer Jacobsson och Anders Swensson. Genom emissionen har antalet aktier i Adcore ökat med 423.750.000. Antalet aktier i Adcore uppgår därmed till 575.672.226 och bolagets aktiekapital till 57.567.222,60 SEK.

Stockholm den 19 oktober 2001