Adcore skapar nytt fastighetsbolag och säkrar finansiering till konsultverksamheten

2002-05-16

Adcores konsultrörelse, Adcore Consulting, byter namn till Connecta AB

– Connecta skiftas ut till aktieägarna (genom Lex Asea) och kommer initialt att ansöka om notering på Nya Marknaden

– Connecta tillförs betryggande rörelsekapital

– Verksamheten koncentreras på IT- och managementkonsulting med hög lönsamhetspotential

Adcore AB blir fastighetsbolag och byter namn till Klövern AB

– Klövern förvärvar ett fastighetsbestånd från Wihlborgs för 1 256 miljoner kronor

– Klövern avser att positionera sig på fastighetsmarknaden genom att aktivt arbeta med förvärv, utveckling och avyttringar av högavkastande fastigheter.

– Klövern genomför en garanterad företrädesemission om ca 253 miljoner kronor

Presskonferens kl. 12.00

Med anledning av affärerna kommer en presskonferens idag att hållas i Konserthuset kl 12.00, lokal Aulin-salen, Kungsgatan 43, där Adcores VD Ole Oftedal samt Stefan Dahlbo (föreslagen till ny ordförande i Klövern AB), kommer att finnas tillhands för att svara på frågor.

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.