Adcore satsar på säkerhet

2000-11-22

– Dagens arbetssätt med mycket information lättillgängligt i datorer eller via Internet aktualiserar säkerhetsaspekten på ett helt nytt sätt, säger Christer Björklund, VD Adcore Security Management. De flesta företag ser idag Internet som ett självklart verktyg för att utveckla affärsverksamheten, men vad många inte tänker på är att man samtidigt måste skapa rutiner och regler för hur informationen skall hanteras. Visst kunde man kopiera interna dokument förut också, men det var inte lika lätt som nu, när information finns tillgänglig via Internet. Dessutom förs information ut från företagen i och med att medarbetare tar med sina bärbara datorer på resor eller arbetar hemifrån. Det handlar om förtroende, väl fungerande tekniska system samt helhetssyn inom säkerhetsområdet.

Vi läser dagligen om dataintrång och andra nya hot mot företagens affärshemligheter. Ändå saknar många beredskap och strategier för säkerhet. Studier visar att företag och organisationer inte bara löper risk att förlora kapital om till exempel unik information försvinner, utan de riskerar att inte överleva. Adcore ser detta som ett strategiskt viktigt område och har därför startat ett bolag inom informationssäkerhet, Adcore Security Management.

Adcore Security Management hjälper företag och organisationer att på ett säkert sätt etablera sig på Internet genom att definiera säkerhetsramarna för affärsverksamheten. Adcore Security Management utarbetar policies och rutiner för hur verksamheten kan bedrivas säkrare. De erbjuder ett stort utbud av tjänster inom informationssäkerhetsområdet. Några exempel är rådgivning, projektledning, inhyrd säkerhetschef, analyser av e-businesslösningar med bedömning av säkerheten, policy management och kvalitetssäkring.

Adcore Security Management jobbar enligt befintliga informationssäkerhetsstandarder, den svenska standarden för informationssäkerhet SS 62 77 99, den brittiska BS 77 99 och försvarets FA 22.

– En fördjupad satsning på webben är ingen besparing i dagsläget utan en investering för framtiden, fortsätter Christer Björklund. Men när kundvolymen via Internet ökar och det blir möjligt att sköta allt mer över webben kommer besparingarna. Adcore Security Managements tjänsteutbud är ett viktigt komplement till Adcores övriga verksamhet. Syftet är att kunna erbjuda våra kunder hjälp att skapa ändamålsenlig säkerhet. Vi startade Adcore Security Managment i början av oktober och vår ambition är att vara 20-25 personer inom ett år.