Adcore satsar på IT – säkerhet

2001-05-29

Mideye har en tjänst som gör det möjligt att säkert identifiera Internet användare via en mobiltelefon. Mideye riktar sig till tjänsteleverantörer (företag, myndigheter, organisationer etc.) som vill kunna erbjuda kvalificerade tjänster över Internet där det föreligger ett behov av stark säkerhet. Det kan vara tjänster som distansarbete, tillgång till konfidentiell myndighetsinformation, affärstransaktioner (’business-to-business’), eller banktjänster.

Samarbetet består i att Adcores växande team av säkerhetskonsulter skall utbildas i den programvara som utvecklas av Mideye.

’ IT säkerhet är ett strategiskt område för oss där vi ser en ständig ökad efterfrågan på marknaden. Säker identifiering är grunden till all IT-säkerhet och företag ser nu möjligheterna med att kunna ge behörighet till information och samtidigt bibehålla säkerheten. Många Internet baserade- tjänster såväl publika som i extranet miljöer behöver en rimlig nivå av säkerhet i likhet med vad man kräver vid till exempel uttag i en bankomat. Det är denna säkerhet som Mideye erbjuder och underlättar för både tjänsteleverantörer som slutanvändare’, säger Åke Timmerman på Adcore Sweden.

För att komma åt en tjänst som skyddas med Mideye, anger slutanvändaren på sedvanligt sätt användarnamn och statiskt lösenord på sin dator. Om lösenordet är korrekt, presenteras inom ett par sekunder en engångskod på displayen på slutanvändarens mobiltelefon. Genom att mata in korrekt kod på datorn blir användaren identifierad och får tillgång till den skyddade tjänsten.

’Hög säkerhet har länge varit förknippad med stora kostnader främst i form av administration för tjänsteleverantörerna. Det är mycket kostsamt att köpa in, distribuera och underhålla de dosor som idag används som behörighetsverktyg. Även för slutanvändaren tjänster har lösningarna ofta inneburit extra besvär som kostat tid’, säger Ulf Schubert, VD på Mideye.

Stockholm 2001-05-29