Adcore satsar på integrerad kommunikation – Ulf Kristersson ny vVD och kommunikationsdirektör

2000-09-01

Ulf Kristersson är sedan i mars ansvarig för Adcores arbete med innovation och externa relationer. Den nya kommunikationsfunktionen kommer fortsätta arbeta med innovation och relationsbyggande, men integrerar nu det arbetet med intern- och externkommunikation, marknadskommunikation och mediarelationer.

– Att integrera innovation och kommunikation är ett mycket naturligt steg om man vill fortsätta att hela tiden utveckla sig och sina affärer i ett företag som vårt, kommenterar Ulf Kristersson.

– När man håller på och bygger ett stort och internationellt konsultföretag är det extremt viktigt att lägga tonvikten på sådan kommunikation som verkligen betyder något för våra kunder, ägare och medarbetare. Det viktiga är ju våra kompetenser och insikter, våra strategiska analyser och vilka konsekvenser detta får för våra kunders affärer.

Idag inser alla att man inte kan bygga ett sunt företag på ’hype’ och slagord. De senaste månaderna har många företag fått lära sig den hårda vägen att allt inte alls är ’nytt’. Gedigen erfarenhet, seriös kunskap och traditionella affärsegenskaper som lönsamhet och pålitlighet är eviga värden, även i den nya ekonomin.

Jag vill att Adcores kommunikation ska präglas av samma värderingar som vårt övriga arbete: seriöst, strategiskt, innovativt och lönsamt. Det finns nog många företag som borde snacka mindre och göra mer. I vårt fall är det snarare fråga om att börja berätta om sådant vi faktiskt kan och gör.

Ulf Kristersson är civilekonom och var riksdagsman 1991–2000. Han har också varit marknadschef på tankesmedjan Timbro.

Stockholm den 1 september 2000

Adcore AB (publ)