Adcore publicerar fusions- och internationaliseringserfarenheter

2000-12-05

I juni i år gick Connecta och Information Highway samman och bildade den nya koncernen Adcore. Sedan dess har mycket hänt – både inom Adcore och i den omvärld där Adcore verkar. Företaget har vuxit både på bredden och djupet och består nu av 1.900 medarbetare i 13 länder.

I internationella fusioner och förvärv prövas företags förmåga att odla kultur, lönsamhet och en tydlig färdriktning. Misslyckandena är många.

Adcore har försökt lära av både av andra företags och sina egna medarbetares erfarenheter under fusions- och internationaliseringsarbetet. De viktigaste iakttagelserna och slutsatserna finns nu publicerade i rapporten – Lessons of Internationalisation (Adcore Digital Insights #1).

Rapporten grundar sig på fusionsarbetets möten med 1.200 av Adcores medarbetare runt om i Europa. Lessons of Internationalisation kan laddas ner från www.adcore.com

eller beställas av caroline.martinsson@adcore.com

tel +46 8 635 80 00.

Stockholm 2000-12-05

Adcore AB (publ)