Adcore och IT-Provider dementerar uppgifter i Dagens Industri

2001-09-14

På förekommen anledning vill vi ge följande kommentar till artikel i Dagens Industri den 14 september 2001.

Som tidigare meddelats har IT-Provider garanterat 25 miljoner kronor i Adcores förestående nyemission. Villkoren för denna emission har i veckan offentliggjorts och IT-Provider står fast vid den avgivna garantin.

Adcore AB

Ole Oftedal, 08 635 84 08

ole.oftedal@adcore.com

IT Provider

Johan Hernmarck, 08 614 0000, 070-520 60 60

johan.hernmarck@itprovider.com

Stockholm den 14 september 2001, Adcore AB (publ)