Adcore levererar bokningssystem till Posten Brev

2000-05-25

Postens kunder kan nu på ett mycket enkelt och effektfullt sätt själva boka och selektera de mottagargrupper de vill nå med erbjudanden och reklam. Selekteringar görs antingen sociodemografiskt bland annat med variabler som inkomstintervall, hushållssammansättning och åldersstruktur eller via postnummer och ort i lista eller grafiskt via karta. Valda tryckerier kan sedan hämta upp beställningar och leverera trycksakerna så att utdelning sker på bestämd dag.

Posten Brev har gedigen erfarenhet av internet som ett viktigt instrument för att kommunikation och ställer därför stora krav på leverantörer både till kompetens och leveranskapacitet. Arbetet påbörjades i januari och beräknas vara driftsatt under sensommaren. I systemet ingår även funktionella kartor som Metria Gis Centrum levererar i samarbete med Adcore (Information Highway/Connecta).

– Konstellationen Information Highway/Connecta och Metria var den leverantör som bäst kunde svara upp till våra höga krav på funktionalitet och detaljerade krav. Det nya systemet kommer att revolutionera våra kunders arbetssätt med målgruppsinriktade utskick, säger Martin Lundmark, projektledare på Posten Brev IT.

– Posten Brev är en mycket viktig strategisk kund för Information Highway och vi ser en långsiktig relation som kompetensleverantör till Posten Brev i framtiden, säger Matthias Trygg, VD på Information Highway Norrköping.