Adcore lämnar Värmlandsmarknaden

2001-05-15

Mot denna bakgrund har Adcore och ledningen i Karlstad kommit överens om att inleda MBL-förhandlingar om att verksamheten övertas av ledningen från och med den 1 april. MBL-förhandlingar kommer att ske den 17 och 18 maj 2001.

Transaktionen berör 14 medarbetare och omsättningen uppgår till ca 12 MSEK. De finansiella konsekvenserna för Adcore, främst nedskrivning av goodwill, täcks av den strukturreserv som togs i Adcores bokslut för det första kvartalet 2001. Parterna har kommit överens om ett nära samarbete i framtiden.

– Detta är en bra lösning, där vi kan fortsätta att erbjuda systemlösningar och spetskompetens inom Java samt IBM/Lotus Domino-plattformen till våra lokala kunder i Värmland, kommenterar Niklas Hellberg, tillträdande VD för verksamheten i Karlstad och tidigare VD på NetGain som förvärvades av Information Highway förra året.

Adcores verksamhet i Sverige är som helhet lönsam och ledningen ser en positiv och långsiktig marknadsutveckling med god efterfrågan för Adcores tjänster.

– Vi står starka i Sverige och kommer att fortsätta att erbjuda kompletta tjänster på samtliga orter där vi idag har verksamhet. En kontinuerlig översyn sker för att säkra fortsatt lönsamhet i Sverige, liksom på alla marknader, säger Sten Wranne, VD för Adcore Sweden.

Transaktionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, vilken kommer att sammankallas så snart som möjligt.

Stockholm den 15 maj 2001, Adcore AB (publ)