Adcore kommenterar ingiven konkursansökan

2001-09-05

Observera att endast i det fall att fordringar som är klara inte betalats trots betalningsanmaning, kan ett bolag försättas i konkurs under åberopande av betalningsanmaningen. Om det föreligger en tvist, vilket är fallet här, anses fordringarna normalt aldrig som klara.

– Jag är inte oroad över Peter Nordströms och Björnar Jensens agerande, men självklart inträffar det vid en olycklig tidpunkt för Adcore, med tanke på den förestående nyemissionen. Vi är nu på väg in i en process där skiljedom ska avgöra vem som har rätt. Att då, som Nordström och Jensen, skicka in en konkursansökan, är för mig helt obegripligt och kan endast syfta till att försöka skada Adcore, kommenterar Ole Oftedal, VD för Adcore.

Stockholm den 5 september 2001, Adcore AB (publ)