Adcore: Klövern AB (publ) pressmeddelande 7 augusti 2002

2002-08-07

Handel i Klövern B
 
Handel i Klöverns B-aktie kommer att påbörjas den 8 augusti 2002 vid Stockholmsbörsens OBS-lista.
 
Klövern AB (publ)