Adcore i samarbete med Aneo AB

2001-03-29

Det är Adcores Innovate Industris nya branchsatsning mot läkemedel, Pharmatech, som i och med det svensk-baserade företaget Aneo fått sitt första uppdrag.Aneo tillverkar det första ”allt i ett” systemet för intravenös narkos (TIVA), en typ av narkos utan gas. När det gäller TIVA handlar det om att narkos injeceras i blodet, en metod som anses fördelaktig både för patienter och personalens arbetsmiljö.AneoNet skall binda samman Aneo, deras AneoAgents och slutkunden i ett världsomspännande web-nätverk för information, support och orderhantering. Aneos VD och koncernchef Pehr- Johan Fager beskriver det följande:

”AneoNet möjliggör spårbarhet och övervakningen av varje enskilt narkossystem vi säljer”.AneoNet förväntas vara i drift i slutet av året.Adcore har expanderat och fördjupat sina initiativ när det gäller branchen Adcore Innovate som ett resultat av sina ansträngningar att möta den ökade efterfrågan för branch-specifika affärsutvecklings-kompetenser. Hans Werner, som leder Adcore Innovative, menar:

”att arbeta med affärsutveckling och skapa kreativa digitala konkurrensfördelar innebär en utmanad efterfrågan på vår specifika branch och affärskunnande. Vi märker en uttalad trend inom Telecom, Entertainment och Pharmatech som snabbt och framgångsrikt följer spåret av våra tidigare Industry, Finance och Wholesale & Retail initiativ”

Anders Åkerström, ansvarig för Pharmatechs affärsområde tillägger:” Pharmatechs vision är att säkerställa en position som den mest framstående samarbetspartnern för digitala lösningar inom denna branch”Stockholm 2001-03-29